Jakt


I trakterna kring Aapua erbjuds mycket goda jaktmöjligheter

Jaktsäsongen varierar med vilket vilt ni vill jaga. Den generella jaktsäsongen ligger mellan 25/8 och 31/1. De vanligaste villebråden är tjäder, orre, järpe, ripa, hare, räv, mård och mink.

Kontakta oss för mer information.